france

UPISI CE SE VRSITI U ČETVRTAK 17 AVGUSTA 2017

Dobrodošli na stranicu za pred-upis u odeljenja Passerelles

Ovaj sajt Vam omogućava da ostvarite prvi kontak ali ne definitivn sto znaci da nije u pitanju definitivan upis u razred, Posle ostavljenih Vasih ličnih podataka, odgovorno lice iz centra za obuku i profesionalne integracije kontaktirat ce Vas kako bi Vam zakazali sastanak gdje ce te dobiti zahtjev za upis.

Kursevi počinju u četvrtak 28 septembra 2017 i završavaju se u petak 13 jula 2018. Prve 3 nedelje septembra su bazirane na fazi orjentacije između odeljenja, uključujući testove jezika za koje Vi trebate biti dostupni. Kursevi traju od ponedeljka do petka, sa početkom u 9.30 do 15:30 časova.

Adresa centra za obuku : 17 rue Nicolas Welter, L-7570 Mersch

Uvijete/Uslove za upisivanje u odeljenje Passerelles:

 • Morate imati između 17 i 35 godina
 • Boraviti u Luksemburgu kada kurs počinje i imati svoju poštansku adresu
 • Morate predstaviti svoj razlog/ideju profesionalnog projekta, bilo to zbog daljnjeg obrazovanja ili priključivanje formaciji kao što je DAP

Prisutnost na svim ponudjenjim kursevima je obavezna, pod kaznom isključenja. Ozbiljnost, motivacija i učešće su takođe traženi kvaliteti kako bi dobro sproveli Vaš lični projekat.

Odeljenja Passerelles imaju za cilj da pomognu mladima pri profesionalnoj integraciji i integrisanju u Luksemburgu uz izgradnju projekta, koji je profesionalan i izvodljiv, u trajanju od jedne ili dve godine.

Da bi ovo postigli, lekcije koje će naučiti tokom godine, sledećeg su sadržaja:

 • Učenje francuskog jezika, kao jezik korisćen za profesionalne integracije, sa upisivanjem u nacionalnom centru za polaganje DELF A2, B1 ili B2 za dobijanje zvanične diplome na kraju godine.
 • Moduli integracije u profesionalnom životu: Učenje kakav treba biti i kako se stručno odnostiti na razgovorima za posao, pomoć pri realizaciji motivacionog pisma kao i pri pisanju lične biografije (CV).
 • Radionice za početni nivo luksemburškog jezika, kao i luksemburške kulture.
 • Radionice informatike o softverima kao što su Word i Excel, koji su povezani sa poslovnim svetom.
 • Radionice rukotvorina u podsticanju razvoja stručnog/profesionalog vokabulara.
 • Priprema za dostizanje nivoa u matematici koji odgovora ulaznom nivou DAP, za učenje na različitim smerovima kao što su: kuhinja, elektrika, hotelijerstvo i drugih.

Odeljenje nivo A1-A2 omogućava Vam da postignete solidnu bazu francuskog jezika u jednoj godine kako bi kasnije nastavili da sledite svoje profesionalne projekte. Nijedan nivo Vam nije specijalno potreban pri ulazi.

Odeljenje nivo A2 –B2 omogućava usmeravanje i orjentiše učenike, baziran na detaljnijem učenju francuskog jezika kako bi se na kraju školske godine omogućilo upućivanje na druge Luksemburške strukture kao što je DAP ili Univerzitet. Potreban je određeni nivo francuskog pri ulazu.

Nakon prvog testa jezika koji se polaže na računaru, sledi detaljniji i malo zahtevniji test i oni će nam poslužiti da Vas usmerimo u jedno od naših  četri odeljenja.

Mi takođe nudimo socijalno praćenje i praktičnu podršku kako bi Vam pomogli sa administrativnim i svakodnevnim problemima, kao što su:

 • Dobri uslovi za život učenika
 • Upravna regularnost mladih i porodice
 • Informacije o koracima koje treba preduzeti za profesionalnu orjentaciju u: školama, institucijama za obuku, BIZ, MENJE
 • Informacije o postojećim obukama i poslova na tržištu
 • Priprema dokumenata za upisivanje u srednju školu ili na fakultet

Moilmo Vas da popunite sledeći formular kako bi Vaše pitanje za pred-upis bilo prihvaćeno : S'inscrire dans nos cours